ยินดีต้อนรับ

Since 1996, we have provided a wide range of courses for British, American, Singapore,

and IB Curriculum for students ages 7-14.

คีเอส (จูเนียร์) คือหลักสูตรสำหรับนักเรียน 7-14 ปี เพื่อวางรากฐานการเรียนให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในอนาคต การเรียนการสอนได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนระบบนานาชาติและสองภาษา เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตร อังกฤษ อเมริกิน สิงคโปร์ และ IB

CURRICULUM

BRITISH

CURRICULUM

AMERICAN

CURRICULUM

IB

CURRICULUM

SINGAPORE

CURRICULUM

OUR COURSE

FUN SCIENCE LAB

LEARN SCIENTIFIC THEORIES & ENJOY FUN EXPERIMENTS!

GALLERY
MORE ABOUT US
ABOUT KEAES
PARTNERSHIP
CURRICULUM
TEST CENTER
TEST PREP CENTER
LINE ID: keaes

Ekamai Centre & Ramkhamhaeng Centre, Bangkok, Thailand

Tel: 02-108-2922    Hotline: 096-942-6324     Line ID: keaes   

www.keaes.com

© 2019 by Keaes Languange and Tutorial School