ภาษาไทยฉบับนักเรียนอินเตอร์

WHAT WILL YOU LEARN

Thai for Kids programme aims to enhance International School students Thai proficiency. In class, students will learn Reading, Writing, and Grammar skills.

 

โปรมแกรมภาษาไทยพาเพลิน มุ่งเน้นให้นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย อย่างเป็นระบบ

FIND OUT YOUR LEVEL

++ Starter - ระดับปรับพื้นฐาน

++ Primary 1-6 - ชั้นระดับประถม

Certified by the Ministry of Education, Thailand. 

รับรองจากกระทางศึกษาธิการ

LINE ID: keaes

Ekamai Centre & Ramkhamhaeng Centre, Bangkok, Thailand

Tel: 02-108-2922    Hotline: 096-942-6324     Line ID: keaes   

www.keaes.com

© 2019 by Keaes Languange and Tutorial School